Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

John Locke: qualitats primàries i secundàries

Tot el que la ment percep en si mateixa, o tot el que és l'objecte immediat de percepció, o de pensament, o d'entesa, és al que jo crido idea; i en poder de produir una idea qualsevol en la nostra ment el crido qualitat del subjecte en què cau aquest poder. La bola de neu pot produir en nosaltres les idees de blanc, fred i rodó; a aquestes potències que produeixen en nosaltres aquestes idees, en tanto que es troben en la bola de neu, les crido qualitats; i en quant són sensacions o percepcions en la la nostra entesa, les crido idees; i si alguns cops em refereixo a aquestes idees com si es trobessin en els mateixos objectes, vull que se m'entengui que em refereixo a aquestes qualitats en aquells objectes que ens produeixen aquestes idees.

Considerades d'aquesta manera, les qualitats en els cossos són, en primer lloc, aquelles que són totalment inseparables d'un cos, sigui quin sigui l'estat en què es trobin, i de tal natura que les conserva de manera constant en totes les alteracions i canvis que l'esmentat cos pugui experimentar per raó d'una força major exercida sobre ell. Aquestes qualitats són de tal natura que les troben els sentits de manera constant en tota partícula de matèria que tingui la suficient consistència per ser percebuda [...] Crido a aquestes qualitats, qualitats originals o primàries d'un cos, i crec que podem advertir que produeixen en nosaltres les idees simples de la solidesa, l'extensió, la forma, el moviment, el repòs i el nombre.

Però, en segon lloc, hi ha unes qualitats que realment no són res en els objectes mateixos, sinó potències per produir en nosaltres diverses sensacions per mitjà de les seves qualitats primàries, és a dir, per l'extensió, la forma, la textura i el moviment de les seves parts insensibles. A aquestes qualitats, com són els colors, sons, gustos, etc., les crido qualitats secundàries. Es podria afegir una tercera classe, que tothom admet que no són potències, encara que siguin qualitats tan reals en el subjecte com a les que jo, per seguir la manera comuna de parlar, crido qualitats, però que per diferenciar-les denomino qualitats secundàries. Perquè la potència que té el foc per produir un nou color o distinta consistència en la cera o el fang per mitjà de les seves qualitats primàries és tant una qualitat al foc com ho és la potència que té per produir en mi una nova idea o sensació de calor que no tenia abans per por d'aquestes mateixes qualitats primàries, és a dir, extensió, textura i moviment de les seves parts.

__________________________________________________

Assaig sobre l'enteniment humà, l.2, cap. 8, n. 7,8,9,10.
 

 

Versió en castellà

John Locke: Cualidades primarias y secundarias

Todo lo que la mente percibe en sí misma, o todo lo que es el objeto inmediato de percepción, de pensamiento o de entendimiento, es a lo que yo llamo idea; y al poder de producir una idea cualquiera en nuestra mente lo llamo cualidad del sujeto en el que radica ese poder. La bola de nieve puede producir en nosotros la idea de blanco, frío y redondo; a esas potencias que producen en nosotros estas ideas, en tanto en cuanto se encuentran en la bola de nieve, las llamo cualidades; y en cuanto son sensaciones o percepciones en nuestro entendimiento, las llamo ideas; y si algunas veces me refiero a estas ideas como si se encontraran en los mismos objetos, quiero que se me entienda que me refiero a esas cualidades en aquellos objetos que nos producen esas ideas.


Consideradas de esta manera, las cualidades en los cuerpos son, en primer lugar, aquellas que son totalmente inseparables de un cuerpo, sea cual fuere el estado en que se encuentre, y de tal naturaleza que las conserva de manera constante en todas las alteraciones y cambios que dicho cuerpo pueda experimentar por razón de una fuerza mayor ejercida sobre él. Estas cualidades son de tal naturaleza que las encuentran los sentidos de manera constante en toda partícula de materia que tenga la suficiente consistencia para ser percibida, y tales que la mente las tiene por inseparables de cada partícula de materia, incluso aunque sean demasiado pequeñas para que nuestros sentidos las perciban de forma individual. [...]


Pero, en segundo lugar, existen unas cualidades que realmente no son nada en los objetos mismos, sino potencias para producir en nosotros diversas sensaciones por medio de sus cualidades primarias, es decir, por la extensión, la forma, la rotura y el movimiento de sus partes insensibles. A estas cualidades, como son los colores, sonidos, gustos, etc., las llamo cualidades secundarias.

__________________________________________________
Ensayo sobre el entendimiento humano, Libro 2, cap. 7 (Editora Nacional, 2 vols., Madrid 1980, vol. 1, p. 205-207).


 

Licencia de Creative Commons
 

Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.