Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

Com primer arribem a establir una característica del jo pròpiament dit, en quant és possible diferenciarlo de l'allò i del súper jo, és considerant la seva relació amb la part més extensa i superficial de l'aparell anímic, a la que donem el nom de sistema percepció-consciència. Aquest sistema està girat cap al món exterior, facilita les percepcions d'aquest i en ell neix, durant la seva funció, el fenomen de la consciència. [...] El jo no és, de totes maneres, més que una part de l'allò adequadament transformada per la proximitat del món exterior, prenyada de perills.

__________________________________________________

S. Freud, Nuevas aportaciones al psiconálisis, en Obras completas, 3 vols., Biblioteca Nueva, Madrid 1968, vol. 2, p. 914.
 
 

Versión en castellano

Como primero llegamos a establecer una característica del yo propiamente dicho, en cuanto es posible diferenciarlo del ello y del super yo, es considerando su relación con la parte más extensa y superficial del aparato anímico, a la que damos el nombre de sistema percepción-conciencia. Este sistema está vuelto hacia el mundo exterior, facilita las percepciones del mismo y en él nace, durante su función, el fenómeno de la conciencia. [...] El yo no es, de todos modos, más que una parte del ello adecuadamente transformada por la proximidad del mundo exterior, preñada de peligros.

__________________________________________________

S. Freud, Nuevas aportaciones al psiconálisis, en Obras completas, 3 vols., Biblioteca Nueva, Madrid 1968, vol. 2, p. 914.

 

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.