Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

camp  

GEN. En sentit ampli, àmbit o sector que es pren en consideració o que se sotmet a estudi; el camp propi d'una ciència el constitueix el seu objecte d'estudi. En sentit estricte, camp de forces o porció del espai en el que actuen forces; propi d'un camp de forces és actuar com un tot dinàmicament unitari.

En física aquest concepte designa una regió del espai en la que es fa patent l'acció d'una força gravitatòria, magnètica, electrostàtica o d'un altre tipus. Com a model teòric es concep l'esmentada regió com recorreguda per línies de força imaginàries, que es representen molt juntes on el camp és més intens i més espaiades on és més feble. El concepte de camp va ser introduït per Michael Faraday (1791-1867), per explicar la inducció electromagnètica, reelaborada matemàticament per James Clerk Maxwell (1831-1879) i William Thomson (1824-1907), i posteriorment confirmada de mode experimental, es va convertir en el nucli de les teories de camp de començaments del s. XX, d'Heinrich Hertz i Hendrik Lorenz i altres, que permeten interpretar l'acció contínua com una magnitud matemàtica que representa energia física, de caràcter electromagnètic, però no mecànic (veure text).

PSICOL. En psicologia les denominades «teories de camp», d'inspiració gestaltista, consideren que tota conducta humana està condicionada per un camp, o estructura psíquica global, en la configuració del qual intervenen diverses forces i factors psicològics. Koffka el denomina «camp de conducta», i el psicòleg social, Kurt Lewin (1890-1947), que s'inspira directament en el concepte físic de camp electromagnètic, «espai de vida»; Lewin aplica a les relacions interpersonals els principis de la psicologia de la Gestalt i les estudia amb mètodes matemàtics.

LÒG. En les relacions, la suma lògica del domini, subconjunt de l'abast, i el codomini, subconjunt del rang, d'una relació, R. En la relació «ser pare de», el camp el constitueixen la suma lògica entre el conjunt dels homes que són pares (domini, DR) i el dels fills (codomini, CR), que en aquest cas són tots els homes. S'identifica amb univers de discurs (U) quan els elements que donen sentit a la relació (univers) són els mateixos que la fan vertadera (camp), com succeeix amb «ser contemporani de», relació en què «la classe dels homes» constitueix alhora el domini, el codomini, el camp i l'univers.

 

 

Camp = domini + codomini

En l'univers del discurs dels homes, la relació "ser marit de" determina les classes següents:

  • Domini: els homes casats

  • Codomini: les dones casades

  • Camp: tots els casats

Mentre que en l'univers del discurs dels homes, la relació "ser de la mateixa espècie que" determina la igualtat de classes entre domini, codomini, camp i univers.


Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.