Ajdukiewicz, Kazimierz (1890-1963) HIST.

Filòsof i lògic polonès. Va néixer a Tarnopol, en territori de l'Imperi Austríac. Es va educar en Lvov, on va estudiar matemàtiques, física i filosofia. El 1912 va obtenir el grau de doctor amb una tesi sobre la filosofia kantiana de l'espai. Els seus principals professors van ser Kazimierz Twardowski en filosofia, Lukasiewicz en lògica i Waclaw Sierpinski en matemàtiques. Posteriorment estudià a la universitat de Gotinga, on ensenyaven Husserl en filosofia i Hilbert en matemàtiques. Va participar en la Primera Guerra Mundial obtenint el grau de capità d'artilleria. El 1920 va obtenir una plaça de professor a la universitat de Varsòvia, però durant la Segona Guerra Mundial es va traslladar amb la seva família a Lvov. Durant l'ocupació alemanya se li va prohibir ensenyar i va haver de guanyar-se la vida com a dependent, encara que va continuar impartint classes de manera clandestina. Finalitzada la guerra va acceptar la càtedra de metodologia i teoria de la ciència a la universitat de Poznan, de la que va arribar a ser rector, fins que el 1955 va marxar novament a Varsòvia com a responsable de la divisió de lògica en la Institució de Filosofia de l'Acadèmia de Ciències de Polònia, càrrec que va mantenir fins a la seva jubilació el 1961. Va morir d'un atac al cor mentre dormia el 1963.

La seva activitat, especialment al voltant de la revista «Studia Lògica» de la que va ser fundador, el va convertir en un dels principals lògics del segle XX, i en un dels més destacats membres de l'escola de Lvov-Varsovia fundada per Twardowski i integrada, entre altres, per Chwistek, Lesniewski, Kotarbinski, Tarski i Lukasiewicz.

El nucli central del seu pensament gira al voltant del problema de la dependència del nostre coneixement dels aparells conceptuals arrelats en les estructures mateixes del llenguatge. Partint d'aquesta base, Ajdukiewicz va desenvolupar les seves investigacions especialment en els camps de la semàntica i la sintaxis lògica (establint la teoria de les categories semàntiques i de la conexitat sintàctica), i en l'àmbit de l'epistemologia, on va defensar primer la teoria del convencionalisme radical i posteriorment la doctrina de l'empirisme radical que finalment va tornar a reformular en els últims anys de la seva vida.

La teoria de la conexitat sintàctica estableix les condicions perquè una expressió composta formada per expressions simples dotades de significat estigui, al seu torn, dotada de significat i pertanyi a una categoria semàntica determinada. Ajdukiewicz assenyala que el vocabulari i les regles sintàctiques no són suficients per definir unívocament un llenguatge, i insisteix -desenvolupant la distinció fregeana entre sentit i referència - en la necessitat de distingir el significat d'una expressió de la imatge associada a aquesta. La seva doctrina del convencionalisme radical va més enllà de les tesis sustentades per Poincaré i s'acosten a les defensades per Edouard Le Roy, però amb una orientació allunyada del misticisme d'aquest últim. Segons Ajdukiewicz -que formula aquesta teoria a partir d'una concepció pragmàtica del llenguatge combinada amb un concepte intersubjectiu del significat-, l'experiència per si sola no determina unívocament la nostra descripció científica del món, ja que aquesta està condicionada en gran part pels aparells conceptuals triats, i aquests aparells o xarxes conceptuals no són sempre intersubjectius i, per tant, són intraduïbles. Per això, afirma que, en gran manera, el desenvolupament científic depèn de la substitució de les esmentades xarxes. Aquesta tesi desemboca en la concepció de la incommensurabilitat de les teories científiques, avançant-se a moltes aspectes formulats posteriorment per Kuhn, Feyerabend i altres epistemòlegs. No obstant això, cap al final de la seva vida Ajdukiewicz va reformular les tesis del seu convencionalisme radical substituint-ho per un empirisme moderat (Lògica i experiència, 1947) que va acabar en forma d'empirisme radical, segons el qual tot el coneixement se sustenta en enunciats empíricament revisables. Aquesta revisió de les seves tesis inicials no la va adoptar com definitiva, i durant l'últim any de la seva vida va reformular novament les seves posicions epistemològiques a la seva obra pòstuma El problema de l'empirisme i el concepte de significat (1964), on defensa una epistemologia pluralista que fuig de la dicotomia entre convencionalisme i empirisme radical, i sustenta la necessitat d'elaborar un nombre creixent de teories del coneixement i del llenguatge capaç d'explicar el desenvolupament històric del coneixement científico.

Altres obres: Sobre la metodologia de les ciències deductives (1921), Principis fonamentals de metodologia de la ciència i de la lògica formal (1928), Una prospectiva científica del món i altres assajos (1931-1963), Llenguatge i coneixement i Lògica i pragmàtica (pòstumes, 1965).

 

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.