Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

Cortina Orts, Adela HIST.

Filòsofa espanyola, nascuda a València. Després de cursar Filosofia i Lletres a la universitat de València, ingressa el 1969 en el departament de Metafísica, defensa la seva tesi doctoral (1976) sobre Déu en la filosofia transcendental kantiana (publicada el 1981), i ensenya durant un temps en Instituts d'Ensenyament Mitjà. Una beca d'investigació li permet freqüentar la universitat de Munic, on entra en contacte amb el racionalisme crític, el pragmatisme i l'ètica marxista i, més en concret, amb la filosofia de J. Habermas i K. O. Apel. Al reintegrar-se a l'activitat acadèmica a Espanya, orienta definitivament els seus interessos d'investigació cap a l'ètica; el 1981 ingressa en el departament de filosofia pràctica de la universitat de València (Departament d'Ètica i Sociologia) i, el 1988, obté la càtedra de Filosofia del Dret, Moral i Política de la mateixa universitat. Abans, el 1986, una beca «Alexander von Humboldt» li permet investigar a Frankfurt, completant els estudis començats a Munic.

Inicialment interessada en la filosofia de Kant, sobretot en la problemàtica que estableixen les relacions entre racionalitat i fe i després en la de la fonamentació racional de la moral («encara que Déu hagués mort» hi ha unes «formes d'obrar més humanes que altres»), després del descobriment d'una racionalitat més connectada amb la vida que la kantiana, la practicada per la segona generació d'autors de l'Escola de Frankfurt i l'ètica discursiva o dialògica, basada en la intersubjectivitat i el consens, orienta les seves investigacions ètiques cap al que denomina un procedimentalisme ètic, en el que importen menys les concepcions del món que les maneres concretes d'entendre i exercir la justicia en la vida quotidiana (veure cita més abaix). Perquè una ètica així entesa no caigui en la neutralitat valorativa, o en purs formalismes, en Raó comunicativa i responsabilitat solidària (1989), obra escrita després del seu segon viatge a Alemanya, busca unir allò procedimental amb allò axiològic; de l'ètica dialògica passa a una «ètica de la responsabilitat solidària», mai sense abandonar Kant, molt susceptible de ser aplicada al món polític i social i a la vida democràtica (veure text). Els temes pràctics de filosofia moral relatius a l'economia, l'empresa, la discriminació de la dona, la guerra, l'ecologia, la genètica, etc., són àmbits igualment conreats per l'autora en obres, articles o conferències; en la seva opinió, són altres tants aspectes de la vida que sotmesa a examen -segons la dita socràtic-, «mereix ser viscuda».

Actualment dirigeix  la Fundación para la Ética de los Negocios y las Organizaciones.
Amb la seva obra Ética de la razón cordial, ha estat guanyadora del Premio Internacional Jovellanos 2007.

 
 
Obres principals
 
Dios en la filosofía trascendental de Kant, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca 1981.

Crítica y utopía: la Escuela de Frankfurt, Cincel, Madrid 1985.

Razón comunicativa y responsabilidad solidaria. Ética y política en K.O. Apel, Sígueme, Salamanca 1985; 2ª ed. 1989.

Ética mínima. Introducción a la filosofía práctica, Tecnos, Madrid 1986.

Ética sin moral, Tecnos, Madrid 1990.

La moral del camaleón, Espasa-Calpe, Madrid 1991.

Ética discursiva, en V. Camps, O. Guariglia, y F. Salmerón, Concepciones de la ética, Trotta, Madrid 1992 p. 177-200.

La ética de las sociedad civil, Alauda-Anaya, Madrid 1994.

Ética de la empresa: claves para una nueva cultura empresarial, Madrid: Trotta, 1994

Ética aplicada y democracia radical, Tecnos, Madrid 1993, 1997.

Ciudadanos del mundo: hacía una teoría de la ciudadanía, Madrid: Alianza editorial, 1997

Hasta un pueblo de demonios: ética pública y sociedad, Madrid: Taurus, pensamiento, 1998

Los ciudadanos como protagonistas, Galaxia Gutemberg-Cículo de lectores, Barcelona 1999.

Alianza y contrato: política, ética y religión, Madrid: Trotta, 2001

Por una ética de consumo:  la ciudadanía del consumidor en un mundo global, Madrid: Taurus, 2002

Razón pública y éticas aplicadas : los caminos de la razón práctica en una sociedad pluralista, Adela Cortina, Domingo García-Marzá (editores). Madrid: Tecnos, 2003

Construir confianza: ética de la empresa en la sociedad de la información y las comunicaciones, Adela Cortina (editora). Madrid: Trotta, 2003

Bibliografia (link extern)

 

 

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.