Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

Agustí d' Hipona: si dubto, existeixo

¿Qui dubta que viu, recorda, entén, vol, pensa, coneix i jutja?; ja que, si dubta viu; si dubta, recorda el seu dubte; si dubta, entén que dubta; si dubta, vol estar cert; si dubta, pensa; si dubta, sap que no sap; si dubta, jutja que no convé assentir temeràriament. I encara que dubti de totes les altres coses, d’aquestes mai ha de dubtar; perquè, si no existissin, seria impossible el dubte.

__________________________________________________

Traducció a partir de

Tractat de la santíssima trinitat, IX, cap. 3 (en C. Fernández, Los filósofos medievales. Selección de textos, BAC, Madrid 1989, vol. 2, p.
 422).
 
 
 
Agustí d' Hipona: «Si m’enganyo, existeixo»


Indubtablement en nosaltres trobem una imatge de Déu, de la Trinitat, que, encara que no és iguall, sinó molt distant d'ella, i no coeterna amb ella, i, per dir-ho en poques paraules, de la mateixa substància que Ell és, amb tot, la més pròxima a Déu, per natura, de totes les criatures. És a més a més perfeccionable per reformació per ser pròxima també per semblança. Som, coneixem que som i estimem aquest ser i aquest conèixer. I en les tres veritats apuntades no ens torba falsedat ni cap versemblança. No toquem això, com les coses externes, amb els sentits del cos, com sentim els colors veient, els sons sentint, les olors olent, els sabors assaborint, allò dur i allò tou palpant, ni com donem voltes en l’imaginació a les imatges de coses sensibles, tan semblants a ells, però no corpòries, i les retenim en la memòria, i gràcies a ella neixen en nosaltres els desitjos, sinó que sense cap imatge enganyosa de fantasies o fantasmes, estem certíssims que som, que coneixem i que estimem el nostre ser. En aquestes veritats em donen de costat tots els arguments dels acadèmics, que diuen: Què? I si t’enganyes? Perquè, si m’enganyo, existeixo. El que no existeix, no pot enganyar-se, i per això, si m’enganyo, existeixo.
Per tant, si existeixo, si m’enganyo, ¿com m’enganyo que existeixo, quan és cert que existeixo si m’enganyo? Encara que m’enganyi, sóc jo el que m’enganyo, i, per tant, en quant conec que existeixo, no m’enganyo. D’això se’n segueix també que, en quant conec que em conec, no m’enganyo. Com conec que existeixo, així conec que conec. I quan estimo aquestes dues coses, les hi afegeixo l’amor mateix, quelcom que no és de menor vàlua. Perquè no m’enganyo que estimo, no enganyant-me en el que estimo, perquè encara que l’objecte fora fals, seria vertader que estimava coses falses. Quina raó hi hauria per reprendre i prohibir-me estimar com falses, si fos fals que estimo coses tals? Sent aquestes coses certes i vertaderes, qui dubte que, quan són estimades, aquest amor és cert i vertader? Tan veritat és, que no hi ha ningú que no vulgui existir, com que no hi ha ningú que no vulgui ser feliç. I com pot ser feliç, si no existeix?

__________________________________________________
Traducció a partir de La ciutat de Déu, llibre XI, cap. 26 (en C. Fernández, Los filósofos medievales. Selección de textos 2 vols., BAC, Madrid 1964, vol.
1, p. 465-466).
 

 
 
 

 
Versions en castellà.
 
 Agustín de Hipona: si dudo, existo


¿Quién duda que vive, recuerda, entiende, quiere, piensa, conoce y juzga?; puesto que, si duda vive; si duda, recuerda su duda; si duda, entiende que duda; si duda, quiere estar cierto; si duda, piensa; si duda, sabe que no sabe; si duda, juzga que no conviene asentir temerariamente. Y aunque dude de todas las demás cosas, de éstas jamás debe dudar; porque, si no existiesen, sería imposible la duda.

__________________________________________________
Tratado de la santísima trinidad, l X, cap. 3 (en C. Fernández, Los filósofos medievales. Selección de textos, BAC, Madrid 1989, vol. 2, p. 422).

 
 
 
 
 
 
 
 
Agustín de Hipona: «Si me engaño, existo»


Indudablemente en nosotros hallamos una imagen de Dios, de la Trinidad, que, aunque no es igual, sino muy distante de ella, y no coeterna con ella, y, para decirlo en pocas palabras, de la misma sustancia que Él es, con todo, la más cercana a Dios, por naturaleza, de todas las criaturas. Es además perfeccionable por reformación para ser próxima también por semejanza. Somos, conocemos que somos y amamos este ser y este conocer. Y en las tres verdades apuntadas no nos turba falsedad ni verosimilitud alguna. No tocamos esto, como las cosas externas, con los sentidos del cuerpo, como sentimos los colores viendo, los sonidos oyendo, los olores oliendo, los sabores gustando, lo duro y lo blando palpando, ni como damos vueltas en la imaginación a las imágenes de cosas sensibles, tan semejantes a ellos, pero no corpóreas, y las retenemos en la memoria, y gracias a ella nacen en nosotros los deseos, sino que sin ninguna imagen engañosa de fantasías o fantasmas, estamos certísimos de que somos, de que conocemos y de que amamos nuestro ser. En estas verdades me dan de lado todos los argumentos de los académicos, que dicen: ¿Qué? ¿Y si te engañas? Pues, si me engaño, existo. El que no existe, no puede engañarse, y por eso, si me engaño, existo. Luego, si existo, si me engaño, ¿cómo me engaño de que existo, cuando es cierto que existo si me engaño? Aunque me engañe, soy yo el que me engaño, y, por tanto, en cuanto conozco que existo, no me engaño. Síguese también que, en cuanto conozco que me conozco, no me engaño. Como conozco que existo, así conozco que conozco. Y cuando amo estas dos cosas, les añado el amor mismo, algo que no es de menor valía. Porque no me engaño de que amo, no engañándome en lo que amo, pues aunque el objeto fuera falso, sería verdadero que amaba cosas falsas. ¿Qué razón habría para reprender y prohibirme amar como falsas, si fuera falso que amo cosas tales? Siendo esas cosas ciertas y verdaderas, ¿quién duda que, cuando son amadas, ese amor es cierto y verdadero? Tan verdad es, que no hay nadie que no quiera existir, como que no hay nadie que no quiera ser feliz. Y ¿cómo puede ser feliz, si no existe?

__________________________________________________
La ciudad de Dios, libro XI, cap. 26 (en C. Fernández, Los filósofos medievales, 2 vols., BAC, Madrid 1964, vol. 1, p. 465-466).
 
 
 

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.