Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

antropologia física ANTROP.
 

Crani fòssil d'australopitecCiència que estudia l’home en els seus aspectes biològics (antropologia fisicobiològica), és a dir, estudia l’home en tant que organisme animal. En la mesura que l’home és fruit del procés evolutiu, l’antropologia física estudia també el conjunt dels homínids. A més a més, se centra també en l’estudi de les diferències o variacions físiques entre les poblacions humanes al llarg del temps i de les seves distribucions en l’espai. Una de les qüestions fonamentals de l’antropologia física és la de situar l’home dins el sistema dels altres éssers vius, i aclarir el seu origen i evolució; una altra qüestió fonamental és la de l’estudi de les variacions existents entre grups i races humanes, per establir la seva significació i la seva importància per al conjunt de l’espècie, així com estudiar quins són els factors que originen aquestes diferències.

Per al seu desplegament, l’antropologia física o biològica precisa del concurs d’altres ciències, tals com l’anatomia, la fisiologia, la paleontologia humana, la biologia molecular i la genètica.

Històricament l’antropologia física és una ciència recent, encara que des de l’antiguitat es pot constatar l’interès per l’estudi de l’especificitat física i biològica de l’home. Aristòtil mateix va fer estudis comparatius entre l’home i els simis, i alguns historiadors antics, com Herodot, donaven especial importància a la descripció dels trets físics d’alguns pobles. Però només a partir de Linné es va fer possible l’aparició d’una antropologia física com a ciència. Linné, en classificar l’home i el conjunt dels simis en el grup dels primats, va donar el pas fonamental per poder considerar l’home com a objecte d’estudi de les ciències naturals. J.F. Blumenbach, amb la seva obra De generis humani varietate nativa (publicat el 1775), va originar un corrent d’estudis antropomètrics, que serien la base taxonòmica i descriptiva de l’antropologia física. Paul Broca (fundador el 1859 de la Societat d’Antropologia de París) i Francis Galton van prosseguir, entre altres, aquests estudis biomètrics, que es van veure especialment motivats per les diversitats físiques entre diferents grups humans, tal com ho constataven els exploradors, els missioners i els colonitzadors al llarg dels segles XVIII i XIX.

Crani fòssil de NeandertalPerò la superació de la fase merament descriptiva i biomètrica, així com la superació de prejudicis colonialistes i racistes, només arribaria amb l’aparició de la moderna genètica i de l’ecologia humana, que permeten la investigació de les causes hereditàries i ambientals de les diverses diferències existents entre grups humans. No obstant això, el fet que l’antropologia física sigui una síntesi de diverses ciències, condueix a l’aparició de punts de vista contraposats en diverses qüestions. Així succeeix, per exemple, en l’estudi de l’origen de l’home, tema en el qual actualment hi ha dos grans escoles enfrontades: els partidaris de la substitució i els partidaris de la continuïtat. (Veure hominització)

(En bona part d’Europa, el nom general d'antropologia designa l’antropologia física, reservant-se el nom de etnologia per referir-se a la ciència que tracta dels aspectes socials i culturals de l’home, o antropologia cultural, terme que tendeix a imposar-se. En canvi, a Amèrica, el terme genèric «antropologia» tendeix a entendre’s com a sinònim d’antropologia cultural, que integraria al seu si els aspectes generals de l’antropologia física.)

 


 Bibliografia

 
 
Veure antropologia filosòfica, antropologia, antropologia cultural, antropologia social i etnologia.
 

Enllaços a Internet:

http://www.geocities.com/Athens/Delphi/4247/homo.htm (Sobre el procés d’hominització)

http://filoantropologia.webcindario.com/links.htm

http://filoantropologia.webcindario.com/apunts.htm

http://filoantropologia.webcindario.com/concepte.htm

 

 


Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.