Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

Troeltsch, Ernst (1865-1923) HIST. `troelt.wav', `play"]

Teòleg i filòsof alemany pertanyent al corrent historicista. Va néixer a Haunstatten i va morir a Berlín. Va ser professor de teologia protestant a Heidelberg i posteriorment de filosofia a Berlín. Molt influenciat per l’historicisme de Dilthey (especialment per la seva concepció de la noció de comprensió), així com pel corrent neokantià i per alguns aspectes de la sociologia de Max Weber, Troeltsch situa la individualitat com a portadora de valors, i vincula historicisme i religió; esdevenir històric i veritats eternes.

Per a Troeltsch l'historicisme és la historicitat i historització de tot allò real i de tot valor, i implica un perpetu esdevenir de totes les realitzacions humanes. De manera semblant a la noció d'estructura autocentralitzada de Dilthey, considera la totalitat individual com a categoria històrica fonamental, entenent per totalitat individual no sols els individus sinó també els Estats, les cultures, les religions, els pobles o les classes. Sota la influència de Rickert, considera que aquestes totalitats individuals estan en funció d'uns valors, i la missió fonamental de l' historiador consisteix a trobar els esmentats valors, és a dir, què hi ha d'únic essencial i irrepetible en les dites totalitats individuals, que pel fet mateix de ser portadores de valors ja mostren que el relativisme o la relativitat d'aquests valors pressuposa una absolutesa. És la relativitat mateixa dels valors la que permet captar allò absolut. La filosofia de Troeltsch intenta, doncs, una recerca del valor en el si mateix del moviment històric, la qual cosa el condueix, en una posició que manifesta trets irracionalistes, a una conjunció de la història universal amb la realització d'allò absolut. La historicitat mateixa, segons ell, manifesta una unitat entre l'infinit i allò finit, entre l'absolutesa dels valors i la relativitat dels fets històrics.

A més a més, aquesta presència de l'infinit en allò finit es manifesta especialment a través de la religió, o manifestació de Déu en la consciència individual. Però, en contra de les tesis hegelianes i romàntiques que conceben la religió com una essència universal que es desplega i realitza a través de les diverses religions històriques, Troeltsch les considera com fets històrics irreductibles. D'altra banda, allò que manifesta el caràcter específic de la religió és un a priori que fa possible la validesa de la religió, i que és el sentiment d'obligació que acompanya el fet religiós. La religió manifesta també un caràcter històric de causalitat autònoma que produeix fenòmens específicament religiosos, com la Reforma, per exemple, i l'esmentada causalitat autònoma, esqueixada de les altres condicions socioeconòmiqes i dels corrents ideològics, és, al seu torn, una altra manifestació de la presència d'allò absolut i infinit en allò finit.


Obres

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.