Capšalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopŔdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filos˛fic El coneixement La realitat L'Ússer humÓ L'acciˇ humana La societat

Hist˛ria -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporÓnia Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

objectiu GEN.

Literalment és el que implica relació amb l'objecte i, aplicat a qualsevol acte de coneixement, li atribueix, en general, interès i respecte per la realitat o els fets. All˛ objectiu és, en el seu sentit fonamental, all˛ que està determinat per l'objecte, des de l'objecte o que està en l'objecte. Objectiu s'oposa a subjectiu de la mateixa manera que la realitat d'una cosa s'oposa al mode com a diversos subjectes la perceben. D'altra banda, i ja que «objecte» no significa necessàriament «ens real», el terme «objectiu» no és sinònim de real, com «subjectiu» no ho és d'irreal. No obstant això, és necessari matisar aquest sentit general i distingir en l'ús d'aquest terme tres accepcions diferents:

a) La primera és la que ja hem indicat. En aquest sentit, «objectiu» significa relació amb l'objecte i, aplicat a qualsevol acte de coneixement, atribueix interès i respecte per la realitat o els fets. Des d'aquesta perspectiva, ja que all˛ objectiu és el que té caràcter d'objecte, es pot entendre de tantes maneres com s'entén aquesta noció. Així, en la filosofia del segle XVII, especialment entre els cartesians, que destaquen que tot coneixement és coneixement d'idees o de continguts mentals, all˛ objectiu és la representació d'un objecte, tant si posseeix realitat extramental com si no la posseeix. Kant enfoca el tema de manera diferent, i relaciona aquesta noció amb la d'objectivació entesa com a fruit d'una activitat transcendental que es produeix en la síntesi entre les formes a priori de la sensibilitat (l'espai i el temps) i els conceptes purs de l'enteniment (categories), que permet que s'objectivi all˛ donat en l'experiència, transformant-ho en objecte del coneixement. (Veure objectivaciˇ). Els seguidors de la concepció fenomenològica de Meinong, en canvi, sostenen que l'objectivitat d'un objecte no depèn que sigui o no captat, sinó que depèn només de la possibilitat de poder ser-ho i de convertir-se en vivŔncia.

b) Significa allò cap al que tendeix una acció, és a dir, la finalitat que es proposa tot acte intencional o tot acte humà (l'objectiu a aconseguir... Objectou entŔs com a finalitat).

c) Significa també allò imparcial i oposat al que Ús subjectivo. Objectiu s'oposa a subjectiu de la mateixa manera que la realitat d'una cosa s'oposa al mode com a diversos subjectes la perceben. En aquest sentit es parla de «dades objectives». No obstant això, molts autors han assenyalat la impossibilitat de tal objectivitat. Nietzsche, per exemple, assenyala que mai hi ha pròpiament dades, sinó que sempre es tracta de interpretacions.

En filosofia de la ciència remet a la característica fonamental del coneixement científic, a saber, l'objectivitat, en el sentit en què es diu que el coneixement científic és verificable, comunicable i reproduïble. No obstant això, determinades concepcions de la filosofia de la ciència contemporània recalquen també que tota dada és un dada interpretat des d'algun marc teòric (veure llenguatge teòric/llenguatge observacional).
 
 
 

Capšalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopŔdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filos˛fic El coneixement La realitat L'Ússer humÓ L'acciˇ humana La societat

Hist˛ria -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporÓnia Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

objectivitat GEN. / EPIST.

Caràcter del que és objectiu. Aquesta noció pot entendre's de diverses maneres:

1) De manera més general, és la referència a l'objecte, en oposició al que és merament subjectiu. En la distinció objectivitat-subjectivitat s'entén que, amb l'objectivitat, es jutja de les coses segons propietats que realment els pertanyen i, amb la subjectivitat, es jutja de les coses des del mode com aquestes ens afecten. En contextos generals de teoria del coneixement, l'objectivitat es refereix sobretot al fet de disposar de raons comprovables i discutibles per tots, en les que es recolza una creença que es considera vertadera; en filosofia de la ciència, l'objectivitat és, junt amb la racionalitat i el caràcter met˛dic, una de les principals característiques de la ciŔncia o del coneixement científic (veure text 1 i text 2). Expressa l'ideal de la investigació científica, en tant de reconeixement públic dels fets com a científics dut a terme per la comunitat científica (veure cita). En aquest cas, s'entén com a predomini del coneixement de l'objecte o de la realitat, més enllà de tot prejudici o interès particular (veure cita). En filosofia de la ciència, ja que es reconeix la impossibilitat d'accedir a l'objecte sense la mediació de la teoria o d'algun tipus d'interpretació, l'objectivitat es fa equivaler a la intersubjectivitat, no exempta de certa acusació de relativisme. També en l'àmbit de la antropologia cultural es proposa l'objectivitat com ideal científic, sense desdenyar el relativisme cultural, però evitant els propis prejudicis i evitant l'etnocentrisme (veure cita).

2) Segons Kant és el fruit d'un acte transcendental d'objectivació, la qual cosa també connecta amb la concepció de l'objectivitat com intersubjectivitat. (Ver objectivitat com intersubjectivitat).

3) Segons Popper, en un sentit semblant al primer, és a dir, com a coneixement objectiu, l'objectivitat posseeix existència pròpia com pertanyent al mˇn 3. Per al dit autor, l'objectivitat es funda en la informació y en la teoria. I una teoria o una pràctica científica és objectiva quan pot sotmetre's a discussió i és susceptible de refutació o falsaciˇ. Al mateix temps, la característica fonamental del coneixement objectiu és que és un coneixement sense subjecte cognoscent, fruit d'una evolució de coneixements emmagatzemats (que són els constituents del món 3) i repetits en diverses ocasions i per diversos subjectes.
 

 

 

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra estÓ sota una llicŔncia de Creative Commons.