Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

inferència, regles de LÒG.

En els raonaments reglamentats per la lògica, cadascuna de les lleis lògiques que permeten passar d’una fórmula a una altra en un càlcul deductiu o en una inferència inductiva. Si es tracta d’un càlcul axiomàtic formalitzat, són les regles de transformació que, junt amb les definicions dels termes i les regles sintàctiques de formació de termes, permeten l’obtenció de teoremes. Tant la lògica d’enunciats com la lògica de predicats es conceben com un sistema deductiu compost de regles d’inferència. Es parla indistintament de regles d’inferència o de lleis lògiques (veure cita).

Aquestes regles determinen, doncs, quins són els passos correctes en una deducció, o inferència deductiva segons els diversos sistemes del càlcul lògic.

En els sistemes axiomàtics anomenats de la «primera generació», basten dues regles: de separació (modus ponens) i de substitució (veure exemple).

En el mètode de deducció natural, per a la lògica d’enunciats i la lògica de predicats (veure les regles) es distingeix entre regles bàsiques i regles derivades.

 


Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.