Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

quantificador LÒG.

En la lògica tradicional aristotèlica, les partícules sincategoremàtiques «tots», «cap», «algun» i «algun...no», o equivalents, que afegides a un subjecte i a un predicat units amb la còpula «és» donen lloc a enunciats categoremàtics, que poden ser universals o particulars (veure exemple). En la lògica de predicats de primer ordre, operadors que, afegits a una funció proposicional, la transformen en un enunciat.

Són dos: el quantificador existencial, que se simbolitza com $x i es llegeix «existeix almenys un x tal que...», amb el que s'afirma l'existència d'almenys un membre de la classe que descriu la funció, i el quantificador universal, simbolitzat per "x, que es llegeix «per a tot x...», i que afirma que tot és de la classe que descriu la funció.

Enunciat

llenguatge lògic

llenguatge ordinari

 "x(Rx) Per a qualsevol x, x és roig Tot és roig
"(Rx®Ex) Per a qualsevol x, si x és roig, llavors és extens Tot el que és roig és extens
"x(RxEx) Per a qualsevol x, x és roig si, i solament si, és extens Tot és roig i extens o no roig ni extens
¬"x(Rx) No és el cas que per tot x, x sigui roig No tot és roig
"x(¬Rx) Per a tot x, x no és roig Res no és roig
¬"x(Rx®Ex) No és el cas que per tot x, si x és roig llavors x és extens No tot el que és roig és extens
"x(Rx®¬Ex) Per tot x, si x és vermell, llavors no és extens Res roig és extens
$x(Rx) Existeix algun x tal que x és roig Alguna cosa és roja
$x(RxÙEx) Hi ha algun x tal que x és roig i extens Alguna cosa és roja i extensa alhora
¬$x(Rx) No és el cas que hi hagi un x tal que x sigui roig Res és roig

 

 


Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.