Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

classes de llenguatge EPIST.

Tipus de llenguatge que poden distingir-se des de diversos punts de vista. Si es considera el grau d’artificialitat i convencionalitat que intervé en la construcció de símbols o signes del llenguatge, aquest pot ser natural o artificial.

El llenguatge natural, també anomenat llenguatge ordinari, és el que utilitza una comunitat lingüística amb el fi primari de la comunicació i s’ha construït amb regles i convencions lingüístiques i socials durant el període de constitució històrica d’aquesta societat. L’individu, pel fet de néixer en ella, accepta normativament el llenguatge de la seva pròpia comunitat lingüística; l’influx que l’individu pot exercir sobre el llenguatge, passa únicament pel fet de parlar-ho, per la parla.

Són exemples de llenguatge natural el castellà, el català, el basc o el gallec, a Espanya, i qualsevol altre idioma que es parli en alguna part del món sencer. El llenguatge natural es considera un instrument summament adaptat a la comunicació de la vida ordinària, però ambigu i vague, des del punt de vista de la comunicació científica.

El llenguatge artificial, en oposició al natural, té com a finalitat evitar justament els inconvenients d’ambigüitat i vaguetat dels llenguatges naturals o ordinaris i, per això, presenta un grau d’artificialitat i convencionalitat molt major pel que es refereix a la construcció de símbols i al significat que se’ls assigna. Símbols i significats no pertanyen a cap comunitat natural de parlants, sinó a grups de parlants relacionats per objectius científics o tècnics. El llenguatge artificialment construït es divideix en tècnic i formal.

Veure formalisme.
 

 

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.