Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

probable GEN.

El que succeeix amb freqüència, allò versemblant, el més creïble, amb la connotació de «possible» i, normalment, de «més segur que ocorri que el seu contrari». La noció de probabilitat posseeix un notable interès filosòfic, per quant es relaciona, sobretot, amb la teoria de la inducció (veure text).
 
 

Text de Max Black: "probable"

Probablement» està semànticament emparentat amb «possiblement» i amb «segurament». Més en concret, «probablement» encaixa, generalment, en totes les estructures d'oracions en què encaixen els altres dos adverbis, de manera que pot substituir-se per un d'ells qualsevol dels altres sense violar la sintaxi o la lògica.

«Probablement» implica «possiblement» i exclou «segurament», la qual cosa és probable ni és segur ni impossible. Tot el que diu que probablement s'extraurà d'una urna una bola negra implica que és possible que s'extregui tal bola i també que no és segur que vagi a ser així -i semblantment en altres casos.

En tals contextos, el sentit rellevant de la possibilitat és el de la possibilitat empírica, no «lògica». Un interlocutor que afirmi que és possible que «possiblement» s'extregui una bola negra aquesta implicant, a ciència certa, l'absència d'inconsistència lògica entre l'establiment de les condicions inicials conegudes (la natura i composició de les boles de l'urna i el mode d'extracció) i una predicció referent a què s'extraurà una bola negra. Però implica quelcom més. Vol dir que, a la vista del contingut de l'urna, i del mode de selecció, l'extracció d'una bola negra no està exclosa pels fets, en el sentit que sí ho estaria l'extracció d'un ocell negre; (darrere tot això s'amaga la idea que la natura de les coses exclou la idea de moltes altres que són lògicament possibles).

______________________________________________

Inducción y probabilidad, Cátedra, Madrid 1984, p. 89-90.
 
 

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.