Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

coneixement GEN.

(del llatí cognoscere, arribar a conèixer, saber, que al seu torn remet al grec gignoskein, saber, reconèixer)

PSICOL. Terme final del procés psicològic mitjançant el qual la ment humana capta un objecte. En aquest sentit, és una representació que suposa un procés de coneixement.

EPIST. Relació que s’estableix entre un subjecte i un objecte, mitjançant la qual el subjecte capta mentalment (aprehensió) la realitat de l’objecte. El procés del coneixement, així entès, constitueix l’objecte d’estudi de la teoria del coneixement.


En la filosofia actual, es tendeix a definir el coneixement com «saber proposicional» o un «saber que», analitzant l’ús de les paraules «conèixer» o «saber» (que en anglès s’identifiquen, to know; veure cita). Conèixer, en aquest cas, consisteix a saber que un enunciat és vertader (o fals).

Per tal que existeixi coneixement, és necessari que es compleixin les tres condicions següents [S és el subjecte, i p qualsevol enunciat que el subjecte diu saber] :

1

Condició de «veritat»: «Si S sap que p, llavors p és vertader».

2

Condició de «creença»: «Si P sap que p, llavors S creu que p».

3

Condició de «justificació»: «Si S sap que p, llavors S té raons per creure que p».

Dit d’una altra manera, «S sap que p si i només si és veritat que p, S creu que p i, a més a més, S està justificat a creure que p».

En llenguatge corrent, per poder dir que sabem quelcom, és necessari que això que "sabem" sigui veritat, que ho creguem i que tinguem raons per creure-ho (i que cap d’aquestes raons sigui falsa). De forma breu, el «coneixement» és una creença vertadera justificada. El coneixement científic pot definir-se, doncs, com una creença racional justificada (veure cita).


Distinció entre saber i conèixer.

«Conèixer» pot distingir-se de «saber». «Conèixer» indica un contacte conscient amb l’objecte conegut a través de la experiència i, en concret, de la percepció, en oposició a «saber» que és un coneixement per conceptes i idees. Així, el saber és exclusiu i propi de l’espècie humana, mentre que tant els homes com els animals coneixen.

Es coneixen coses; se saben veritats o proposicions vertaderes. Per aquesta raó, les frases en què s’utilitza amb propietat el verb «conèixer» es construeixen amb un sintagma nominal, mentre que aquelles en què s’utilitza «saber» es construeixen amb una oració substantiva com a complement. «Conèixer» és, a més a més, un procés perceptiu directe i immediat, que es justifica per si mateix; «saber», en canvi, és un procés indirecte, mediat i inferencial, és a dir, recolzat en raons (veure cita).

La distinció de Russell (veure text) entre coneixement directe (knowledge by acquaintance), o coneixement de «coses», i coneixement proposicional (knowledge by description), o coneixement de «veritats», ajuda a precisar què és el que realment coneixem en l’un i l’altre cas.


 

Veure creure/saber.
 

Enllaços a Internet:

http://www.xtec.es/aulanet/ud/filosofia/coneixement/index.htm

Enllaços relacionats extrets a partir de l’enllaç anterior:

Epistemologia

Ciencia, tecnología y sociedad http://roble.pntic.mec.es/~jgomez10/

La Realitat més enllà de l'Aparença (Antoni Albert : Professor de Filosofia i Màster en Història de la Ciència.) http://www.chez.com/tonialb/realitat/index.htm

Introducció a l'epistemologia (article) 
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia/epistemologia.shtml

Comunitat d'epistemologia i filosofia de la ciència http://groups.msn.com/1407tubnl0p

Proyecto de filosofía en español ( diccionari de filosofia contemporanea) 
http://www.filosofia.org/enc/dfc/conocimi.htm

Coneixement ordinari 

Refranys, frases fetes i locucions catalanes (UPF) (interactiu)
http://www.upf.es/gl/3252/325222.htm

Dites populars catalanes http://www.arrakis.es/~francesc/

5.000 refranys de la nostra terra http://www.fut.es/~jpv/

Coneixement mític

Encyclopedia Mythica (en anglès) http://www.pantheon.org/areas/

Mitos griegos http://www.geocities.com/SouthBeach/Shores/4953/frame2.htm

Coneixement científic 

Contra el relativisme (article de per José A. de Azcárraga, Catedràtic de física teòrica i membre de l’IFIC.) http://www.uv.es/metode/numero23/10_23.html
 

Coneixement filosòfic

Xavier Zubiri Naturaleza, Historia, Dios EL SABER FILOSOFICO Y SU HISTORIA
http://www.zubiri.org/works/spanishworks/nhd/elsaberfilosofico.htm 

Filòpolis http://www.filopolis.net

La caverna de Platón http://www.lacavernadeplaton.com

Cibernous http://www.cibernous.com

Filosof@r.com http://www.geocities.com/asarsanedas

Filoètica http://www.filoetica.cjb.net


 

 

 


Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.