Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

epokhé GEN.

(en grec ¥B@PZ, d'epekho, detenir-se, suspendre) Terme que l'escepticisme grec aplica a la decisió de suspendre el judici quan es troba davant opininions d'igual valor (isostheneia tàs logon). La paraula epokhé, prové dels estoics, mentre que es deu a Arcesilau i a Carnèades la determinació més precisa del seu significat, que Sext Empíric descriu en els seus Esbossos pirrònics (veure text).


En la filosofia contemporània, Edmund Husserl utilitza aquest terme per designar un recurs del seu mètode fenomenològic, mitjançant el qual posa entre parèntesis el món objectiu i estableix contacte, per així dir, amb el seu propi jo o cogito. Aquesta epokhé o aquesta posada entre parèntesis del món no ens enfronta a un pur no res ni és expressió d'un escepticisme, però mitjançant ella ens apropiem de les nostres pròpies vivències i de l'univers dels fenòmens, en el sentit fenomenològic (veure text). D'aquesta manera l'epokhé apareix com el mètode radical i fonamental pel que el jo es capta pròpiament com jo. Aquest mètode s'anomena també mètode de la reducció fenomenològica transcendental, i ens permet superar la mera actitud natural respecte del món circumdant, permetent-nos posar entre parèntesis la pressuposició de l'existència d'un món material o de qualsevol altre món transcendent respecte de la vida de la pròpia consciència. Fora del parèntesi només queden els actes i els objectes de la consciència (veure text). D'altra banda, mitjançant el recurs a la reducció eidètica, el fluix de les diverses consciències individuals queda reduït a consciència pura. El mètode de l'epokhé pot estendre's també a l'àmbit de les ciències de la natura, i mitjançant la suspensió del judici i de tota pressuposició, accedir a l'àmbit de les vivències pròpies del món de la vida.


Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.