Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

fet i valor, distinció entre EPIST.

Distinció semblant a l'atribuïda a  Hume (veure text) entre ser i haver de ser, segons la qual d'enunciats en què es diu que quelcom «és» no es pot passar a enunciats en què es digui el que «ha de ser». Els enunciats amb els que diem el que són les coses són enunciats de fets, mentre que aquells amb què diem com «han de ser» les coses són enunciats de valor o enunciats normatius. Els primers descriuen un estat de coses («Hi ha molts homes tolerants»); els segons prescriuen obligacions («Els homes han de ser tolerants»). El sentit de la distinció és que se sol sostenir que no és lògicament correcte deduir obligacions a partir de fets, o que els fets i els valors constitueixen dos àmbits diferents (veure exemple).

Aquest pas injustificat entre el "ser" i el que "ha de ser" Moore l'anomenà fal·làcia naturalista, encara que, com hem dit, es remunta a Hume, qui també va tractar el tema, però sense donar-li aquesta denominació. Per a Hume aquesta fal·làcia o error consisteix en pensar que del "ser" d’una cosa pot derivar-se’n algun "haver de ser". Però, d’allò que és -pensa Hume-, no se’n deriva un imperatiu moral, no se’n deriva cap "haver de ser", ni un dret ni un deure, ja que la tria de les finalitats està situada al marge de l’esfera de la raó. Així, doncs, no es pot passar de l’ésser a l’haver d’ésser; no es pot passar del que és al que ha de ser, ja que es confonen dos nivells o àmbits diferents: l’àmbit d’allò que és i l’àmbit d’allò que es creu que hauria de ser.

SOCIOL. É. Durkheim i M. Weber, entre altres, han acceptat aquesta distinció entre enunciats i la inconveniència de passar dels uns als altres, mentre que altres autors afirmen que aquesta distinció no és adequada en sociologia, ja que els valors no són meres decisions irracionals, sinó que es fonamenten en teories i ideologies i fins són inseparables d'elles.
 

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.