Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

veritat, criteri de EPIST.

Norma, mètode o regla que ens permet decidir quan un enunciat és vertader.

El criteri, evidentment, depèn de la teoria sobre la veritat que es té, és a dir, de l’explicació que es dóna a la pregunta sobre què volem dir quan afirmem que un enunciat és vertader. Aquesta distinció desapareix en la teoria de la veritat com a coherència i en la teoria pragmàtica de la veritat (en aquesta, en menor mesura). Per a la primera, un enunciat és vertader si i només si és consistent i deduïble d’un conjunt d’enunciats vertaders; i per a la segona, quelcom és vertader només si és «útil», o «pràctic» o «adequat», o si en la pràctica «resulta». En ambdues teories, sembla que la qüestió de la veritat es redueix a un problema de criteri -quan un enunciat és vertader-, més que a un problema de concepte -què s’entén per enunciat vertader. La teoria de la veritat com a adequació o com correspondència intenta precisar més el concepte mateix de veritat -fins al punt que Tarski anomena a la seva teoria de la veritat «concepció semàntica de la veritat»-, i la qüestió del criteri que ens permet decidir quan un enunciat és vertader s’emmarca dins una altra qüestió epistemològica més àmplia: la relació entre el «teòric» i el «real», usualment decidida per criteris de verificabilitat o de falsabilitat.

La veritat d’un enunciat és sempre un concepte important per si mateix, encara que no es disposi d’un criteri concret de decisió (veure text).

veritat: termes relacionats

  certesa veritat formal
  criteri de veritat veritat lògica
  modalitats alètiques veritat necessària
  Tarski, A. veritat pragmàtica
  valor de veritat veritat sintètica
  veritat veritat, teoria semàntica de la
  veritat analítica veritats de raó
  veritat com a coherència veritats eternes
  veritat com a consens verificabilitat
  veritat com a correspondència veritativo-funcional
  veritat com a redundància versemblança
  veritat conceptual verum ipsum factum
     Karl R. Popper: no hi ha un criteri general de veritat

Un cop enunciades [...] les condicions en què tot enunciat del llenguatge L1 correspon als fets, podem establir la següent definició d’una manera purament verbal, encara que d’acord amb el sentit comú: Un enunciat és vertader si, i només si, correspon als fets. Com assenyala Tarski, aquesta noció de veritat és objectiva i absolutista, encara que no sigui absolutista en el sentit de permetre’ns parlar amb «absoluta certesa o seguretat», perquè no ens subministra un criteri de veritat Al contrari, Tarski podia demostrar que, si L1 és bastant ric [com per contenir, per exemple, l’aritmètica], llavors no pot haver-hi un criteri general de veritat. Només pot haver-lo per a llenguatges artificials extremadament pobres. En això Tarski està en deute amb Gödel. Així, encara que la idea de veritat sigui absolutista, no podem pretendre aconseguir una certesa absoluta: som buscadors de la veritat, però no els seus posseïdors.

___________________________________________

Conocimiento objetivo, Tecnos, Madrid 1974, p. 53.

enrera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.