Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

El verb «conèixer» s'usa en castellà molt menys freqüentment que el verb «saber», i en general en contextos que no tenen res que veure amb les idees o amb la ciència. En realitat, el que sol anomenar-se teoria del coneixement més aviat hauria de anomenar-se teoria del saber.

L'estructura gramatical de les expressions en què apareix el verb «conèixer» és molt més uniforme que la corresponent als verbs «creure» i «saber». De fet, sempre té la mateixa forma: «conèixer» ( frase nominal).

Semànticament, la major part de les vegades usem el verb «conèixer» per indicar una certa experiència o familiaritat del subjecte amb l'objecte a què es refereix la frase nominal. [...]

Emprarem el verb «conèixer» amb el seu significat primari, segons el qual conèixer quelcom o a algú equival a tenir amb aquest quelcom o algú una familiaritat obtinguda a través de l'experiència directa o el contacte.

_______________________________________________________________

J. Mosterín, Racionalidad y acción humana, Alianza, Madrid 1978, p. 126-130.

 

Versió en castellà

El verbo «conocer» se usa en castellano mucho menos frecuentemente que el verbo «saber», y en general en contextos que nada tienen que ver con las ideas o con la ciencia. En realidad, lo que suele llamarse teoría del conocimiento más bien debería llamarse teoría del saber.

La estructura gramatical de las expresiones en que aparece el verbo «conocer» es mucho más uniforme que la correspondiente a los verbos «creer» y «saber». De hecho, siempre tiene la misma forma: «conocer» ( frase nominal).

Semánticamente, la mayor parte de las veces usamos el verbo «conocer» para indicar una cierta experiencia o familiaridad del sujeto con el objeto al que se refiere la frase nominal. [...]

Usaremos el verbo «conocer» con su significado primario, según el cual conocer algo o a alguien equivale a tener con ese algo o alguien una familiaridad obtenida a través de la experiencia directa o el contacto.

_______________________________________________________________

J. Mosterín, Racionalidad y acción humana, Alianza, Madrid 1978, p. 126-130.

 
 

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.