Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

concepció heretada EPIST.

(en anglès, Received View; com a abreviatura sol escriure's CH) És la manera com van entendre la natura de les teories científiques els autors del positivisme lògic o del Cercle de Viena. A la teoria de la ciència defensada per ells se la va anomenar «concepció estàndard» i després «Received View». Des del seu punt de vista, l'estructura de la ciència es posa de manifest en les teories, que s'interpreten com un càlcul lògic o un sistema axiomàtic.

Per consegüent, segons aquesta concepció, les teories són conjunts de lleis teòriques i de lleis empíriques;

Les lleis empíriques, d'altra banda, han de poder deduir-se lògicament de les teòriques. Les lleis teòriques es fonamenten en el mètode hipoteticodeductiu, de manera que són confirmades o desconfirmades per la contrastació d'hipòtesis. Els elements fonamentals d'aquesta concepció són:

1) la distinció, i alhora correspondència, entre termes teòrics i observacionals o empírics o distinció teoricoobservacional;

2) l'establiment de principis teòrics o axiomes, d'on parteix la demostració de qualsevol enunciat o càlcul lògic amb el que es relacionen deductivament tots els enunciats de la teoria.

 
En un principi es va considerar ideal una estructura pròpiament axiomàtica entre tots els enunciats de la teoria, que va resultar difícilment aplicable a les ciències empíriques. Aquest model de ciència, basat excessivament en criteris sintàctics, no tenia en compte els aspectes socials i històrics de la investigació científica i de la mateixa ciència. Crítiques posteriors i dificultats de variada índole van obligar a abandonar gradualment aquest model en favor d'una concepció semàntica de les teories científiques.

 


Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.