Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

arquetip GEN. /ESTÉT. / PSICOL.

(del grec arkhé, principi i typos, forma, motlle: model originari) Segons Plató,  les idees son els models originaris eterns  o arquetips de totes les coses, la causa que ens permet els seu coneixement i la causa, a la vegada, de les coses conegudes. Plató, no obstant això, empra més aviat el terme paradigma (República, VI, 500e; Timeu, 28c). Aquesta concepció va passar, a través del neoplatonisme, a la filosofia de Sant Agustí i a l'Escolàstica, per a la qual els arquetips són les formes exemplars de totes les coses, i són les idees que estan a la ment de Déu.

Locke, en la seva teoria empirista del coneixement, denomina arquetips a les forces naturals, les idees simples i les idees complexes preses com a models per mesurar l'adequació de les altres idees i Berkeley reprèn, en certa forma, la noció escolàstica dels arquetips com a idees contingudes a la ment divina. En Kant i l'idealisme alemany l'intellectus archetypus designa la intel·ligència divina posseïdora d'una intuïció intel·lectual, oposada a la intel·ligència discursiva humana o intellectus ectypus que no és la causa de les seves representacions.

En estètica aquest terme es relaciona amb la noció de prototip o forma ideal. L'arquetip es fa visible a través de les seves rèpliques o còpies, és a dir, les obres, que són la seva manifestació o epifania.

Jung

En la variant psicoanalítica instaurada per Jung, els arquetips són models d'origen arcaic que constitueixen el contingut de l'inconscient col·lectiu i formen, al si d'estructures invariants, el nexe d'unió dels símbols, els mites, les creences religioses i màgiques. A través seu, l'inconscient de l'individu es relliga amb l'inconscient col·lectiu en què troben sedimentats els esmentats elements mítics, simbòlics i religiosos. La influència dels arquetips sobre la vida psíquica és equivalent a la dels instints en el pla biològic.

 

D'entre els arquetips fonamentals Jung destaca:

 

 


Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.