Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

A  LÒG.

Símbol que s’aplica als enunciats que corresponen a les denominades proposicions categòriques universals afirmatives de la lògica clàssica. Són enunciats del tipus «Tots els S són P», en els quals S és el terme subjecte i P el terme predicat, amb la quantitat universal i la qualitat afirmativa. Moltes són les maneres de formular aquesta classe d’enunciats:Tot el que és S és P

Tot S és P

El S és P

Cada S és P

Allò que és un S és un P

Si alguna cosa és S, és P

Si S, P


Si alguna cosa és S llavors és P

Només si és P és S

Res que no sigui P és S

Res és S si no és P

No hi ha cap S que no sigui P

No hi ha S que no sigui P

 

Els enunciats tipus A junt amb els del tipus I (particulars afirmatius) formen el grup dels enunciats afirmatius (del llatí affirmo provenen precisament els símbols A i I corresponents). Els enunciats tipus A es dibuixen de la següent manera, amb els diagrames de Venn:

[image]


on la regió

és buida, ja que s’afirma que tot S pertany a P.

Segons la interpretació de la lògica tradicional, se suposa que el terme subjecte denota, per la qual cosa ha d’existir algun terme S a la zona SP

Segons la interpretació que la lògica moderna fa d’aquests enunciats, no ha d’entendre’s que «Tot S és P» implica que hi ha algun S, per la qual cosa la forma correcta d’entendre aquests enunciats és «Si hi ha algun S, llavors és P».

 


Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.